Jaké jsou cíle MARSPOM – Academy?

DSC05971

Takže doba hrátek skončila a je potřeba začnout budovat něco seriozního. Opravdu se doba mění. A mění se i v Multilevel marketingu. Určitě je tento byznys vytlačen z ulice, z chodeb paneláků, z telefonních linek k neznámým lidem a ze spamů neznámým kontaktům. Takto se už pracovat nedá. Na některé tyto zastralé metody pamatuje i zákon, nebo místně platné vyhlášky a předpisy. Jak tedy dál?

Ti kteří se v tomto oboru pohybují na to mají rozdílné a často i protichůdné názory. Jedni tvrdí, že řešením je budování MLM na Autopilota a šmahem odmítají psaní seznamu, klasické kontaktování, knihy, audio a video nosiče a semináře. Druzí tvrdí, že budování MLM na autopilota nad „studeným seznamem“ tj. s cizími lidmi je nesmysl. Další vidí jako cestu infopodnikání, ale učí jen vytváření a prodávání nových a nových infoproduktů, ale dělají něco, co není duplikovatelné, a tím je to pro MLM bezcenné. Velké peníze vydělávají jen ti nejschopnější, ale neuvědomují si, že z toho mají možná slušný, ale jenom aktivní příjem. Pokud pořád něco nového vymýšlejí a prodávají, tak mají příjem. Pokud přestanou nebo zvolní, příjem se sníží nebo úplně zastaví. Ti méně schopní nevydělávají, ti to jenom platí. Mohou posbírat nějaké drobné z Affiliate programů, ale to je asi všechno. Někteří ti „nejchytřejší“, na tom okamžitě budují nové multilevely, kde za produkt vydávají „Know How“, nabyté ze svých předchozích zkušeností v budování různých obchodních i neobchodních sítí okořeněné několika novinkami dovezenými ze zahraničí. To co za tyto „vzdělávací systémy“ chtějí hraničí až s loupeží.

Multilevel marketing ale přeci vždy byl a měl by být způsobem, jak docílit finanční a časové nezávislosti. Zajistit sebe a svou rodinu v divoké době informační společnosti 21. století, kde berou za své všechny jistoty předchozí éry. Řešením je opravdu internet a nové poznatky z infopodnikání. Současně ale je taky potřebný úplně nový přístup k budování teamu a ke vzdělávání. Uvědomují si to i mnozí velcí Leadeří těch nejznámějších Multilevelů, kteří zaznamenávají pokles.

Řešením je propojit poctivé networkery, kteří pracují pro renomované zavedené MLM společnosti s novými trendy a strategiemi infopodnikání. A to bude cílem MARSPOM – Academy.

Coming Soon! Marspom Academy